Zeka Testleri (WİSC-R) 0(332) 322 01 03

WİSC-R testi bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır. Yetenek (zeka) testidir. 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.

 

Wisc-r, ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri içerisinde geçerliği ve güvenirliği en yüksek olan testtir. Birden fazla beceri alanındaki yetenekleri ölçebilmesi açısından oldukça önemli bir testtir. Testin uygulaması yaklaşık olarak 1,5-2 saat sürmektedir. Elbette ki bu süre bireyin yaşına ve hızına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Wisc-r zeka testi, kendi içerisinde iki bölüme ayrılır:

1-Sözel zeka bölümü

2-Performans zeka bölümü

 

Sözel zeka bölümünde yer alan alt testler şunlardır:

a)Genel Bilgi: Çocuğun doğal ve kültürel yaşamından aldığı bilgi düzeyini gösterir.

b)Benzerlikler: Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösterir.

c)Aritmetik: Süre sınırı olan bu alt test, dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösterir.

d)Sözcük Dağarcığı: Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösterir.

e)Yargılama: Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösterir.

f) Sayı Dizisi: Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösterir.

 

Performans zeka bölümünde yer alan alt testler şunlardır:

a)Resim Tamamlama: Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmesiyle ilgilidir.

b)Resim düzenleme: Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme ve muhakeme gücüyle ilgilidir.

c) Küplerle Desen : Görsel, hareketsel, mekânsal koordinasyonla birlikte parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgilidir.

d) Parça Birleştirme: Görsel- hareketsel koordinasyonla beraber parça–bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.

e) Şifre: Görsel -hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgilidir.

f) Labirentler: El-göz koordinasyonu, figür-zemin algısıyla ilgilidir.

 Bütün alt testler temelde çocuğun bilişsel becerisini ölçebilmek üzerine kuruludur. Test sonuçlarıyla çocuğun zihinsel haritasına erişip gelişimsel basamakları takibi hakkında fikir sahibi olunabilir. Wisc-r zeka testi, genel zeka bölümü hakkında bir varsayım yapabilmemizi sağlarken, çocuğu birebir gözlemleme imkânı da oluşturmaktadır. Çocuğun teste yorumu, test sırasında sıkılma durumu, test sırasında bahsettiği konulardan çocuk ile ilgili fikir edinebilmek de mümkündür.

WISC-R testi, tanı ve tedavi yolunu belirlemede oldukça önemli bir adımdır. Çocuğun kendi akran grubu içerisinde hangi yüzdelik dilimde yer aldığını, ne kadarını temsil edecek oranda bilgi ve beceriyi depolayabildiğini göstermektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki belirgin sapmalar klinik veri niteliği taşımaktadır. Wisc-r uygulayıcısı, yaşantısal gözlemleriyle birlikte bu sapmaları yorumlayabilir ve olası patolojiyi tespit edebilir. Özel öğrenme güçlüğü, dikkat ve hiperaktivite bozukluğu, disleksi bunlara örnek verilebilir. Ayrıca üstün yetenekli çocuklara eğitim veren resmi okul ve kurumlar yalnızca Wisc-r zeka testi sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedirler.

 İletişim İçin: 0(532)061 55 88


Bize Yazın

Adınız Soyadınız
İletişim Numaranız
Mesajınız