Bender Gestalt Testi

Bender Gestalt Testi, 1938 yılında çocuk nöropsikaytrı Lauretta Bender tarafından geliştirilmiştir. Birçok güncelleme ile günümüze ulaşan test, çocukların algısal motor becerileri ve algısal motor gelişimini ölçmek için kullanılır. Ayrıca her yaştan kişinin, zihinsel fonksiyon kaybı, beyin hasarları, zeka geriliği, afazi ve psikozlar gibi nörolojik dezavantajlarını saptamakta kullanılır.

Bender Gestalt Testi uygulanırken ayrı şekillerin bulunduğu 9 ayrı kart kişiye gösterilir. Test uygulanan kişiden bu şekilleri boş bir kağıda çizmesi istenir. Kartlarda bulunan şekiller ile kağıda aktarılan şekil arasındaki her bir farklılık, puanlanır. Böylece kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır.

Bir performans testi olan Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, 5 ila 11 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Test birden çok kişiye aynı anda uygulanabilmektedir. Testin tamamlanması için herhangi bir süre sınırlandırması yoktur. Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi uygulamaları için Psikon Terapi’nin bu alanda eğitimli profesyonellerine danışabilirsiniz.