16PF KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri

 16PF – KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri, gençlerin geleceğini şekillendirme konusunda işe yarar veriler sağlayan oldukça başarılı bir envanterdir. 11 ila 22 yaş arasındaki gençlere uygulanan envanter, kişilik özellikleri ile ilgili analiz yaparken, gençlerin kariyer planlamasında da büyük önem taşır. 16PF – KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri sonucunda iki adet alt rapor oluşturulur. Bunlardan ilki Kişilik ve Meslek Yönlendirme Raporudur. Diğeri ise Psikolojik rapordur. Envanterin uygulandığı kişinin, strese tolerans, kendine yeterlik gibi özelliklerinin bulunduğu 16 kişilik özelliği, dışadönüklük, bağımsızlık ve gerçekçilik gibi 5 genel kişilik eğilimi, problem çözme, mesleki etkinlik tercihleri ve yaşanan zorluklara yönelik alt başlıklarda ölçümleri yapılır.

16PF – KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri sonucunda ortaya çıkan raporlar, gencin akademik hayatını şekillendirmede oldukça etkili olurken, okuldaki rehber öğretmenleri, ebeveynleri için de faydalıdır. Psikon Terapi bu konuda eğitim almış uzmanları ile gençlerin geleceğini şekillendirirken büyük fayda sağlayacağı 16PF – KİM Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri uygulamasını gerçekleştirmektedir.