Frostig Algı Testi

Görsel algı problemi 3-7 yaş arasında rastlanabilen bir problemdir. Görsel algı, kişinin görsel uyaranları tanıyarak ayırt edebilmesi ve daha önce yaşadığı şeylerle ilişkilendirerek yorumlayabilmesi anlamına gelir. Çocukların görsel algı probleminin ilk dönemlerinde tespit edilmesi ve önüne geçilmesi, hayat boyunca bu problemle yaşamamaları için önemlidir.

Frostig Görsel Algı testi, çocukların görsel algılamasını saptamak için tüm dünyadan kullanılan testlerin arasında yer alır. Marianne Frostig tarafından 1963 yılında geliştirilen testte, çocukların görsel algısı, el/göz koordinasyonu, şekil/zemin ayrımı, şekil değişmezliği, mekan/konum algısı ve mekan ilişkilerinin algılanması olarak 5 farklı alanda değerlendirilir.

Frostig Görsel Algı Testinde, 20 sayfalık bir test kitapçığı, 11 adet figürlü kart kullanılır. Her bireye özel olarak uygulanan test toplamda 50 ila 60 dakika arasında sürmektedir. 4 – 8 yaş aralığında çocuklara uygulanan Frostig Görsel Algı Testi, görsel algı problemi olan çocukları erkenden saptamaya ve çocuk için en uygun okul ve akademik programı seçmeye imkan tanır. Psikon Terapi uzmanları Frostig Görsel Algı Testi konusunda profesyonel uygulama hizmeti vermektedir.