Standardize Mini Mental Test

Standardize Mini Mental Test, 1975 yılında Folstein ve çalışma arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Oldukça kısa bir tarama testi olan Mini Mental Durum Değerlendirme Testi, demans yani bunamayı tespit etmek için en çok kullanılan testlerin başında gelir. Test toplamda 30 puandan oluşan 11 sorudan oluşur. Yaklaşık 10 dakika içinde tamamlanan testte, çıkan puanlama sonuçlarına göre 24 ila 30 puan arasındaki kişiler normal, 18 ila 23 arası puan alan kişiler hafif demans, 17 ve altı puan alan kişiler ciddi demans olarak değerlendirilir.

Standardize Mini Mental Test, oldukça kolay ve hızlı uygulanan bir testtir. Uygulanan kişinin hafızasından dikkatine, hesaplama becerilerinden hatırlama durumuna, dilden motor fonksiyonlarına dek birçok yeteneğini ölçer. Özellikle demans yani bunama ile karşı karşıya kalan yaşlı hastaların durumu ve tedavi süreçlerini takipte kullanılan Standardize Mini Mental Test, eğitimli kişilere uygulanmalıdır. Psikon Terapi, Standardize Mini Mental Testi, bu alanda eğitimli profesyonelleri ile uygulamaktadır.