Bağımlılık Terapisi

 Bağımlılık; bağımlısı olunan maddenin kişiye zarar vermesine rağmen kullanmaya devam edilmesidir ve alışkanlıktan ötedir. Bunlardan bir kaçı tütün, alkol, kumar vb. Bağımlı kişiler yalnızca kendilerine zarar vermekle kalmaz aynı zamanda çevresindeki kişilere de zarar verir. Örneğin sigara bağımlısı sigara içerken sadece kendisi zarar görmez, onunla aynı havayı teneffüs eden kişiler de en az onun kadar zarar görürler. Bir başka örnek vermek gerekirse alkol bağımlıları aldıkları yüksek alkol sebebiyle sarhoş olur ve bir başkası için ciddi tehlikeler oluştururlar. Bu tehlike trafikte kaza olarak karşımıza çıkarken aile içinde şiddet olarak kendini gösterir.

Kişi bağımlı olmadan önce merak eder ya da kötü sosyal çevre tarafından üstü kapalı bir zorlama ile karşılaşarak maddeyi kullanmaya başlar. Bir kere kullanımdan sonra o hazzı tekrar almak ister ve aynı ortamlara girer. Söz konusu madde kullanılmaya devam edildikçe bağımlılık artırmaya başlar ilerledikçe kurtulması zorlaşır.

Bağımlılık bir süreç içinde gelişir ve tedavide de değişik aşamalardan geçilir. Bu nedenle erken tanı, yani sorun henüz başlangıç aşamasındayken tespit edilmesi, kişinin yaşamında fazla yıkım oluşturmadan müdahale edilmesi önemlidir.