Ergen Danışmanlığı

Büyüme sürecinde duygusal zihinsel ya da davranışsal sorunlar yaşayan çocuk ve ergenlerle ilgilenen bir hizmettir. Bu hizmette söz konusu sorunların altında yatan psikolojik rahatsızlıklara odaklanılır. Süreçte, ebeveynlerle de işbirliği yapılır ve düzenli görüşmeler yoluyla ebeveynlerine yardımcı olunur.

Çocukluk ve ergenlik dönemi bedensel zihinsel duygusal sosyal gelişimin hızla devam ettiği dönemlerdir. Çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan sorunlara hemen müdahale edilmesi çocuğun ergenin gelişim sürecinde sorunlara neden olabilir. Bu dönemlerde oluşması beklenen sağlıklı duygusal ve davranışsal değişimlerin farkında olmak, ortaya çıkacak sorunların fark edilip, çözüm amaçlı harekete geçilmesi çok önemlidir. Bu sorunların sebebi kardeş kıskancılığı, okul korkusu, ebeveyin kaybı gibi sebeplerden olabilir. Bir yetişkin bazen çocuklara söz geçiremez bu yüzden bu konuda uzman olan kişi veya kişiler gereklidir. Çocuk danışmanlığında aile büyük bir rol alır ve terapi sırasında onlardan da yardım alınır.

Çocuklukta tohumları atılan pek çok olumsuz ebeveyn tutumlarının telafisinde ergenlik dönemi, önemli bir fırsattır. Bu dönemde eskiden oluşan kendilik parçalanır ve yeniden yapılanmaya çalışır. Bu dönemde alınacak uzman desteği bireyin sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yetişkinlik dönemi yaşamasına olanak sağlar. Yapılan danışmanlık ve psikoterapilerde en hızlı değişimin görüldüğü dönemdir. Bir sorun uzun süre çözülemediğinde çocuğun/ergenin tüm gelişim alanları bu sorundan olumsuz bir şekilde etkilenir ve diğer gelişim alanlarında da farklı sorunlar oluşur. Sorunlar büyümeden yapılabilecek erken müdahale hem çözüm sürecinin kısalmasında hem de başka sorunların oluşumunun önlenmesinde belirleyici rol oynar.