Kariyer Yönetimi

Kariyer, en temel anlamıyla kişinin belli bir iş alanında yükselmesidir. Kariyer yönetimi çalışanın yetenek ve ilgi alanları kapsamında kariyer ilerteme planlamasıdır. Kariyer yönetimi çalışmaları çalışan kişinin o kurumda daha kalıcı olmasını sağlar.

Kariyer yönetiminde ilk olarak kariyer planlaması yapmalıyız. Bu kararlar bazen birey veya örğüt olarak alınan karar ile yapılır . Sonrasında ise kişilerin ne yapmak istediklerini ve hedeflerini belirtmeleri gerekir. Bunların en önemlisi kişinin işinde göstermiş olduğu performanstır. Etkileyici olması için kriterleri bulunmalıdır.

Kariyer planma sürecinde kişi veya kişiler eksik yönlerini, becerilerini ve bilgilerini değerlendirmelidir. Sonrasında ise kişilerin bir arada yükselme olanak ve şartları belirlenmelidir. Bunun yanı sıra çalışanların nasıl ve nereye gidecekleri izlenip, özellikle performans değerlendirme sonuçlarının kariyer yönetimlerinde kullanılması gerekmektedir.